Politica de confidențialitate

INFORMAȚII PRELIMINARE

INTRODUCERE

Îți mulțumim pentru interesul față de compania și produsele noastre. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale.
Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Suntem conștienți că informațiile personale îți aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție. Nu luăm decizii automate, inclusiv crearea de profiluri cu impact semnificativ asupra ta.

ALTE SERVICII

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

CINE SUNTEM NOI?

www.mafra.ro este magazinul virtual al S.C. PLURITRADE S.R.L., persoană juridică cu sediul în București, Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J40/1214/1993, având CUI RO3149318, numită în continuare  PLURITRADE.
Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile sa implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

CINE EȘTI TU?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a produselor noastre sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoana vizata”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să iți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tine, persoana vizată.

ANGAJAMENTUL NOSTRU
   
Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne luăm angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și, în special, următoarele principii:

1. Legalitate, echitate și transparență

Prelucram datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

2. Controlul iți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

3. Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

4. Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

SCHIMBĂRI

Putem schimba aceasta Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.
 
ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești sa iți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratam orice problema de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: office@cosmetice-auto.ro.

INFORMAȚIILE TALE

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE TINE?
       
Când interacționezi în orice fel cu noi este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații incluzând:
•    Numele și prenumele;
•    Adresa de e-mail;
•    Profilul de socializare;
•    Interesele și preferințele;
•    Adresa;
•    Informații despre produsele și serviciile achiziționate;
•    Informații bancare.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, incluzând:
•    Adresa IP;
•    Browserul de internet;
•    Anunțurile pe care ai dat click;
•    Locația;
•    Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:
•    În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;
Reține faptul că furnizarea informațiilor privind numele, prenumele și adresa de contact este obligatorie, în caz contrar nu iți putem livra bunurile.
•    Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
•    În scop de marketing, însa doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
•    Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
•    Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
•    Pentru a-ți oferi reclamă și conținut personalizat;
•    Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
•    Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
•    Pentru a ne conforma legislației;
•    Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRARE?

   Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin ștergerea contului.

•   Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi. Anumite informații, precum numele, prenumele și adresa de livrare sunt obligatorii pentru executarea contractului de vânzare dintre noi.

•   Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale. În anumite situații, prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu păstrarea facturilor timp de 10 ani.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice. Reţine faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE TALE CU CEILALȚI?

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, furnizorilor de servicii, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanenţă eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebit astfel încât datele tale sa fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor tale.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, politie, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 • Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, ca transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

  CARE SUNT DREPTURILE TALE?
 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale;
 • Dreptul de acces asupra datelor;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul de a solicita transmiterea datele pe care le avem despre tine către alt operator;
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a te adresa justiției;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

  Te rugam sa reții că:
 • Îți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@cosmetice-auto.ro.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca sa răspundem solicitării în termen de 30 de zile calendaristice. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

  ÎNTREBĂRI, SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR

  Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești sa îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: office@cosmetice-auto.ro.

  Felicitări! Ai ajuns la final! Ne bucuram ca ți-ai făcut timp să afli cum iți protejăm informațiile personale.

  ULTIMA ACTUALIZARE: 01.10.2019
  SUMARUL MODIFICĂRILOR: conformarea cu cerințele Regulamentului UE 2016/679